Затвердили професійний стандарт викладачів вишів: яким має бути педагог

В Україні затвердили професійний стандарт викладача закладу вищої освіти. Документ є інструментом для систематизації вмінь і навичок професорів, доцентів, викладачів вишів та асистентів.


Стандарт затвердили наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а проєкт документу розробило Міністерство освіти.

Професійний стандарт є інструментом для:

систематизації вмінь і навичок викладачів,
підготовки молодих фахівців,
самооцінювання та оцінювання діяльності викладачів вишів,
підвищення кваліфікації та професійного розвитку.

МОН рекомендує використовувати зазначений професійний стандарт при розробленні вимог до посад викладачів, програм підвищення кваліфікації та стажування педагогів тощо.

У документі йдеться про те, що викладачі зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію. Так, обсяг підвищення кваліфікації викладачів протягом п’яти років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС.

Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації):

Доктор філософії (кандидат наук), доктор мистецтва (для посад асистент, викладач, старший викладач, доцент, професор);
Доктор наук (для посади професор).

Професійні компетентності викладача:
Здатність розробляти програму навчальної дисципліни, навчальні та методичні матеріали.
Здатність удосконалювати програму навчальної дисципліни відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості.
Здатність проводити навчальні заняття.
Здатність надавати консультації студентам з предмета навчальної дисципліни.
Здатність здійснювати індивідуальний супровід студента (наставництво, менторство) під час навчання.
Здатність розробляти критерії та інструменти оцінювання.
Здатність проводити об’єктивне оцінювання результатів навчання (атестацію).
Здатність надавати студентам зворотний зв’язок щодо результатів оцінювання та рекомендації щодо покращення результатів навчання.
Здатність обґрунтовувати, планувати та виконувати дослідницький/творчий проєкт.
Здатність аналізувати та узагальнювати результати дослідницького/творчого проєкту, підготувати звіт, статтю, монографію.
Здатність готувати та оприлюднювати доповіді, презентації за результатами дослідницького/творчого проєкту.
Здатність готувати заявки на видачу патенту/міжнародного патенту на винахід, корисну модель, документів, що засвідчують право автора на твір.
Здатність готувати документи та матеріали до засідань кафедри, інших колегіальних органів, брати участь у нарадах, робочих групах, професійних об’єднаннях.
Здатність планувати, готувати та проводити освітні й наукові заходи.
Здатність консультувати студента, аспіранта щодо планування й реалізації наукового дослідження/творчого проєкту.
Здатність аналізувати процес та результати наукового дослідження/творчого проєкту проведеного студентом, аспірантом.
Здатність надавати рекомендації студентові, аспірантові щодо покращення процесу та результатів його наукового дослідження/творчого проєкту.
Здатність визначати мету, структурні компоненти освітньої програми, програмні результати навчання та компетентності.
Здатність переглядати й удосконалювати освітню програму відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості.
Здатність готувати матеріали до акредитації освітньої програми.
Здатність здійснювати наукову/фахову експертизу дослідницьких (наукових), фахових, творчих проєктів.
Здатність надавати експертні консультації підприємствам, установам, організаціям з питань, що стосуються їхньої діяльності.

Читайте також  Без “домашки” і парт рядочками: як навчатимуть школярів з наступного року

 

Шукайте деталі в групі Facebook


Джерело